Učitavanje
Nalog
Korpa 0

Politika privatnosti


Oracal polikarbonati d.o.o štiti sve podatke koje sakuplja i čuva o svojim kupcima, tj. u daljem tekstu korisnicima sajta.
Korisnici sajta www.oracalpolikarbonati.com prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa Politikom privatnosti.

Oracal polikarbonati d.o.o sakuplja podatake sa ciljem pružanja usluge koja adekvatno odgovara na zahteve korisnika sajta u skladu sa ISO 9001:2015.
Podaci uključuju sve formulare koje korisnici sajta popunjavaju na sajtu uključujući ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu i ostale podatke koje mogu ostaviti na sajtu.
Oracal polikarbonati d.o.o koristi sakupljene podatke u svrhu obrade zahteva korisnika sajta.
Oracal polikarbonati d.o.o povremeno šalje newsletter na kontakt e-mail u sklopu planiranih akcija sezonskih proizvoda, a korisnici sajta imaju mogućnosti da se ispišu sa mejling liste.

Oracal polikarbonati d.o.o ne razmenjuje podateke o svojim korisnicima sajta sa trećim licima.
Oracal polikarbonati d.o.o može koristiti podatke u cilju održavanja kontakta sa kupcima/korisnicima sajta.
Oracal polikarbonati d.o.o primenjuje standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika:
• pristup ličnim podacima sa lozinkom
• ograničen pristup osetljivim podacima od strane zaposlenih u preduzeću

Dostavljanjem linih podataka preduzeću Oracal polikarbonati d.o.o od strane koristika sajta, korisnik sajta razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% zagarantovana.
Korisnici sajta su duzni da pristupne podatke koriste u sopstvene svrhe i da ih ne dele sa trećim licima.

Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.oracalpolikarbonati.com Korisnici sajta se obavezuje da se upoznaju sa politikom privatnosti sa ciljem da bi bili adekvatno upoznati sa pravima i obavezama koji proističu iz politike privatnosti.

Oracal polikarbonati d.o.o zadržava pravo da prema potrebama uskladi Politiku privatnosti.

Za sva pitanja vezano za primenu Politike privatnosti u cilju zaštite ličnih podataka možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka: direktor@oracalpolikarbonati.com, adresa: Oracal polikarbonati d.o.o, Bulevar kralja Aleksandra 654a, 11000 Beograd, sa napomenom „Zaštita ličnih podataka“.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter: