ORACAL CHAT

Poštovani,
da li možemo nekako da vam pomognemo?
Pošaljite

Pravila i uslovi korisćenja

Sajt www.oracalpolikarbonati.com je vlasništvo Oracal polikarbonata d.o.o. Za vreme korišćenja sajta www.oracalpolikarbonati.com, primenjuju se ovde navedena Pravila i uslovi korišćenja, kao i svi važeći i primenjivi zakoni. Oracal polikarbonati d.o.o. zadržava pravo izmene i ažuriranja ovih pravila i uslova u svakom trenutku i bez najave.

Upotreba podataka

Oracal polikarbonati d.o.o. na sajtu www.oracalpolikarbonati.com nudi sadržaj i informacije u komercijalne svrhe. Sadržaji i informacije su za korisnikovu ličnu, nekomercijalnu upotrebu i ne mogu biti preuzimani, kopirani, obrađivani ili distribuirani u komercijalne svrhe, sa jedinim izuzetkom onih sadržaja koji su ponuđeni upravo za preuzimanje i isključivo namenjeni toj svrsi. Korisnik može štampati delove ove Internet-prezentacije za ličnu upotrebu.

Oracal polikarbonati d.o.o. eksplicitno izjavljuje sledeće:

Nad sadržajima sajta www.oracalpolikarbonati.com, to jest nad tekstom, slikama i drugim grafičkim ilustracijama, audio i video materijalom Oracal polikarbonati d.o.o. ima autorsko pravo ili pravo svojine. CMS sistem i dizajn su autorsko pravo ili pravo svojine Agencije ROOM25 web solutions.

Upotreba ovih sadržaja u bilo koju drugu svrhu izvan okvira namera www.oracalpolikarbonati.com je protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijama, osim u slučaju pisane saglasnosti od strane autora.

Linkovi do drugih sajtova

U pojedinim delovima www.oracalpolikarbonati.com nalaze se linkovi ka drugim sajtovima sa dodatnim informacijama koje mogu biti od interesa korisniku. Klikom na link ka tim sajtovima, korisnik napušta www.oracalpolikarbonati.com. Oracal polikarbonati d.o.o. nema nikakvog uticaja na sadašnje ili buduće sadržaje sajtova koji su pod kontrolom trećih lica. Oracal polikarbonati d.o.o. stoga ne može snositi odgovornost za sadržaje sajtova trećih lica i nije odgovoran osim u slučaju da je Oracal polikarbonati d.o.o. bio svestan ilegalnih sadržaja pre postavljanja tih linkova.

Korišćenjem www.oracalpolikarbonati.com korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korišćenja i da ih u celosti prihvata.

Nazad