ORACAL CHAT

Poštovani,
da li možemo nekako da vam pomognemo?
Pošaljite
FOLIJA ZA ŠTAMPU

FOLIJA ZA ŠTAMPU

ORAJET i druge PVC folije za digitalnu štampu. Providne, bele ili peskirne, sa raznim vrstama lepka, takođe prilagođenim lepkom za lako skidanje folije, i upotrebu kako na ravnim tako i na neravnim površinama.

Informacije za poručivanje

Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
ŠIFRA ARTIKAL JM2 KOLETA KOLIČINA JM CENA SA PDV
002311 3640-010/2000 1 2 m2 232,80
003342 3352-000/1370 1 1.37 m2 1.672,80
005625 1668M-010/1260 0 m2 328,80
005626 1668G-010/1260 0 m2 328,80
001559 3164-010/1050 1 1.05 m2 232,80
001560 3164-010/1370 1 1.37 m2 232,80
001561 3164-010/1600 1 1.6 m2 232,80
001562 3951GRA-010/1520 1 1.52 m2 1.490,40
001563 3640-010/1520 1 1.52 m2 232,80
001564 3640M-010/1520 1 1.52 m2 232,80
001826 3640-010/1260 1 1.26 m2 232,80
002083 3164X-010/1520 1 1.52 m2 232,80
001579 3640-010/760 1 0.76 m2 232,80
001846 3164-010/1520 1 1.52 m2 232,80
001594 3164M-010/1050 1 1.05 m2 232,80
001595 3164M-010/1370 1 1.37 m2 232,80
001596 3164M-010/1600 1 1.6 m2 232,80
001597 3640-010/1050 1 1.05 m2 232,80
001598 3640-010/1370 1 1.37 m2 232,80
001599 3640-010/1600 1 1.6 m2 232,80
001600 3164X-010/1050 1 1.05 m2 232,80
002112 3640M-010/760 1 0.76 m2 232,80
001601 3164X-010/1370 1 1.37 m2 232,80
001602 3164X-010/1600 1 1.6 m2 232,80
001610 3162M-010/1050 1 1.05 m2 232,80
001867 3551-101/1520 1 1.52 m2 595,20
003403 3930/1370 1 1.37 m2 5.541,60
001868 3164M-000/1050 1 1.05 m2 232,80
001613 3164-010/760 1 0.76 m2 232,80
001869 3164M-000/1260 1 1.26 m2 232,80
001614 3164-000/1050 1 1.05 m2 232,80
001870 3164M-000/1370 1 1.37 m2 232,80
001615 3164-000/1370 1 1.37 m2 232,80
001871 3164M-000/1600 1 1.6 m2 232,80
001616 3164-000/1600 1 1.6 m2 232,80
001617 3162M-010/1370 1 1.37 m2 232,80
001618 3162M-010/1600 1 1.6 m2 232,80
002642 3551-000/1050 1 1.05 m2 595,20
001619 3162M-010/2000 1 2 m2 232,80
002643 3551-000/1370 1 1.37 m2 595,20
001620 3640M-010/1050 1 1.05 m2 232,80
002644 3551-000/1520 1 1.52 m2 595,20
001621 3640M-010/1370 1 1.37 m2 232,80
001622 3640M-010/1600 1 1.6 m2 232,80
001623 3850-010/1370 1 1.37 m2 975,60
001625 3164-010/1260 1 1.26 m2 232,80
001626 3628M-010/760 1 0.76 m2 300,00
001882 3164M-010/1520 1 1.52 m2 232,80
001627 3628M-010/1370 1 1.37 m2 300,00
001628 3551GRA-101/1370 1 1.37 m2 673,20
001629 3551GRA-101/1520 1 1.52 m2 673,20
001885 3165 RA-010/1370 1 1.37 m2 555,60
001632 3164M-010/760 1 0.76 m2 232,80
001633 3164-000/760 1 0.76 m2 232,80
002149 3451SG-010/1370 1 1.37 m2 748,80
003949 3164-000/2000 1 2 m2 232,80
001913 3164XM-010/1260 1 1.26 m2 232,80
001914 3164XM-010/1520 1 1.52 m2 232,80
001917 3164XM-010/1600 1 1.6 m2 232,80
001667 1640HT-010/1000 1 1 m2 254,40
001668 1640HT-010/1400 1 1.4 m2 254,40
001669 3551-101/1370 1 1.37 m2 595,20
003718 3268M-010/1370 1 1.37 m2 442,80
001671 3676E-010/1370 1 1.37 m2 934,80
003719 3164-000/1260 1 1.26 m2 232,80
002696 3641-010/760 1 0.76 m2 232,80
003208 3954-010/1370 stone brick wall 1 1.37 m2 915,60
001673 3164M-010/1260 1 1.26 m2 232,80
002700 3268M-010/1520 1 1.52 m2 442,80
002198 3640M-010/1260 1 1.26 m2 232,80
002199 3640M-000/1050 1 1.05 m2 232,80
001947 3164-010/2000 1 2 m2 232,80
001951 3641-010/1050 1 1.05 m2 232,80
001952 3641-010/1600 1 1.6 m2 232,80
001953 3641-010/1260 1 1.26 m2 232,80
003755 3162M-010/1260 1 1.26 m2 232,80
004025 3164M-000/760 1 0.76 m2 232,80
004026 3164M-010/2000 1 2 m2 232,80
002240 3165 RA-010/1520 1 1.52 m2 555,60
002241 3640M-000/760 1 0.76 m2 232,80
003265 3164M-000/1520 1 1.52 m2 232,80
001730 3951-010/1520 1 1.52 m2 1.288,80
001731 3162XM-010/1050 1 1.05 m2 232,80
001732 3162XM-010/1260 1 1.26 m2 232,80
001733 3162XM-010/1370 1 1.37 m2 232,80
001734 3162XM-010/1600 1 1.6 m2 232,80
002259 3162XM-010/2000 1 2 m2 232,80
001236 3951-010/1370 1 1.37 m2 1.288,80
003037 3640-000/1370 1 1.37 m2 232,80
004061 3551GRA-101/1050 1 1.05 m2 673,20
001250 3641-010/1370 1 1.37 m2 232,80
001000 3451SG-010/1000 1 1 m2 748,80
002792 3640M-000/1370 1 1.37 m2 232,80
002032 3164XM-010/1050 1 1.05 m2 232,80
002033 3164XM-010/1370 1 1.37 m2 232,80
003573 3164XM-010/2000 1 2 m2 232,80
001784 3951GRA-010/1370 1 1.37 m2 1.490,40
001785 3164X-010/1260 1 1.26 m2 232,80
 

Nazad