ORACAL CHAT

Poštovani,
da li možemo nekako da vam pomognemo?
Pošaljite
DISTANCERI I HOLDERI

DISTANCERI I HOLDERI

Distanceri, holderi i ukrasne kapice od mesinga i aluminijuma. Elegantno i veoma praktično rešenje za fiksiranje raznih tipova reklamnih obeležja u enterijeru, moguća je i spoljna upotreba nekih modela. Dostupni u bojama srebrna/zlatna sjaj i srebrna/zlatna mat.

Informacije za poručivanje

Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
Komada:
Duzina:
Sirina:
Izračunaj
Ukupno:
Napomena
Potvrdi
Ubaci u porudžbenicu
ŠIFRA ARTIKAL JM2 KOLETA KOLIČINA JM CENA SA PDV
004381 Distancer CA 1319 ST 3 0 m2 152,40
004380 Distancer CA 1913 CP 3 0 m2 182,40
004388 Držač CF1-01-SS 3 0 m2 608,40
004318 Držač CF1-02-SS 3 0 m2 357,60
004308 Držač CF2-01-ST 3 0 kom 751,20
004168 Držač CF6-01-ST 3 1 kom 207,60
003660 Distancer YD SS 16x20 CD 3 1 kom 109,20
004179 Distancer CA 1919 cp srebrni 3 1 kom 243,60
004180 Distancer CA 2519 gd zlatni 3 1 kom 277,20
004191 Držač CF2-01-CP 3 1 kom 786,00
004192 Držač CF4-02-CP 3 1 kom 958,80
004194 Distancer CA 1919-ST 3 1 kom 229,20
004195 Distancer CA 1919-GD 3 1 kom 229,20
004196 Distancer CA 1919-BK 3 1 kom 229,20
004202 Distancer CA 1319 CP 3 1 kom 162,00
002923 Distancer cn 1313 cp srebrni 3 1 kom 168,00
004203 Distancer CA 2525 GD 3 1 kom 318,00
002924 Distancer cn 1913 cp srebrni 3 1 kom 236,40
004204 Distancer C 2525 ST 3 1 kom 441,60
002925 Distancer cn 2519 cp srebrni 3 1 kom 516,00
004205 Ukrasne kapice AN 12 CP 3 1 kom 92,40
002926 Distanceri cn 1313 bg zlatni 3 1 kom 250,80
002927 Distancer cn 1913 bg zlatni 3 1 kom 246,00
002928 Distancer cn 2519 bg zlatni 3 1 kom 688,80
002929 Distancer ca 1313 cp srebrni 3 1 kom 141,60
002930 Distancer ca 2530 cp srebrni 3 1 kom 297,60
002931 Distancer ca 1313 bg zlatni 3 1 kom 114,00
002932 Distancer ca 2530 bg zlatni 3 1 kom 363,60
002933 Ukrasne kapice an 15 cp srebrni 3 1 kom 99,60
004213 Držač CF1-02-CP 3 1 kom 376,80
002934 Ukrasne kapice an 19 cp srebrni 3 1 kom 124,80
002935 Ukrasne kapice an 25 cp srebrni 3 1 kom 244,80
002936 Ukrasne kapice an 15 bg zlatni 3 1 kom 117,60
002937 Ukrasne kapice an 19 bg 3 1 kom 146,40
002938 Ukrasne kapice an 25 bg 3 1 kom 244,80
002939 Distancer DN 25 CP 3 1 kom 495,60
004219 Distancer CA 1313 BK 3 1 kom 133,20
002940 Distancer DN 30 CP 3 1 kom 660,00
004220 Distancer CA 2525 BK 3 1 kom 318,00
002941 Distancer DN 25 BG 3 1 kom 495,60
002942 Držač CHS-1.5-CP 3 1 kom 248,40
002943 Držač CVS-1.5-CP 3 1 kom 244,80
003455 Distancer YD SS 16x20 MR 3 1 kom 109,20
002944 Holder CF1-02 3 1 kom 346,80
002945 Držač CF1-01-CP 3 1 kom 528,00
004225 Držač CF4-01-ST 3 1 kom 751,20
002946 Holder CF2-01 3 1 kom 874,80
004226 Držač CVS-A-ST 3 1 kom 236,40
002947 Držač CF5-01-CP 3 1 kom 908,40
003715 Distancer ca 1925 cp srebrni 3 1 kom 284,40
004227 Držač CVD-ST 3 1 kom 384,00
004234 Držač CF4-02-ST 3 1 kom 890,40
004252 Distancer CA 1313 ST 3 1 kom 133,20
004006 Distancer CA 2525 srebrni 3 1 kom 338,40
004034 Distancer YD SS 12x20 CD 3 1 kom 97,20
004039 Držač CVS-A-GL 3 1 kom 236,40
004040 Držač CF4-01-CP 3 1 kom 786,00
003540 Ukrasne kapice fi20mm srebro 3 1 kom 101,40
004072 Ukrasne kapice dn 25 bg 3 1 kom 478,80
 

Nazad